0
Kena neid. Isikukood teadmata...

Salajasest isikukoodist

Rohkem kui aasta tagasi alustasin ma sissekannet nõnda:

Täna plahvatas Maailma Kõige Aeglasem Pomm: Andmekaitse inspektsioon protestis isikukoodi avalikustamise.

Ja nüüd jälle sama jutt – isikukoodid olla avalikud. Õiguskantler viibutab samuti näppu.

Kas keegi teab põhjust, miks seda koodi delikaatsete isikuandmete hulgast välja ei taheta võtta? Lõppeks ära see “juriidiliselt ebakorrektne” totrus.

Ja asutust, mis kasutab isiku tuvastamiseks seda “salajast”* isikukoodi, tuleks tõrvas ja sulgedes veeretada ja rahvale näitamiseks Raekoja platsile välja riputada…

Oeh, loomulikult pole ma ainuke, kellel see teema momentaalselt katuse sõitma pani… :)
vt ka henrik @ tehnokratt ? subject = Tule taevas appi

* ärge tulge mulle seletama, et mingi info, mis on musta värvi ja ca 10pt fondiga trükitud esemele, mida ma olen kohustatud esitama erinevatele isikutele, saab olla salajane…

8 thoughts on “Salajasest isikukoodist

 1. minu isikukood küll salajane ei ole. 48105280290. ja äriregistrist saab ka kõige mugavamini just isikukoodi kasutades inimeste seotust firmadega kontrollida.

 2. Vara veel. Mida lähemale jõuad kolmekümnendale eluaastale, seda salajasemaks hakkab muutuma;)

 3. ma arvangi et teema sai alguse sellest et keegi ‘neiu’ vanuses 20+25 leidis mõne tuttava ‘itiguru’ kaudu et näe näe.. tema isikukood (loe: vanus) on ju kõikidele kätte saadav.. ja see talle ei meeldinud.. ning kuna ta töötas postimehes siis sai kergesti kirjutada ‘UUDISE’.. ja Jõks viks poiss. jaatas kohe selle ‘neiu’ jutu peale..

 4. nagu mul täna juba oli võimalus vihjata, aga nagu ma ei saa taas kord õiendamata jätta – isikukood EI OLE iialgi olnud delikaatsete isikuandmete hulgas. seda teooriat, et see annab liiga palju infi meie vanemate suguelu kohta, võid sa, Sepp, ise tutvustada:)

 5. mhmh, ma võtan siit siis sujuvalt üle… nagu me tuvastasime eelpool kõnelenud vanemuurijaga, on isikukoodi põhjust varjata vaid Isikuandmete kaitse seaduse §4 punkti 3 alusel. Käesolev punkt sätestab nimelt:

  (3) Delikaatsed isikuandmed on:

  5) andmed seksuaalelu kohta;

  Tõepoolest! Kasutades isikukoodis leiduvat sünniaega, on võimalik teha kindlaks, et keskmiselt 40 nädalat enne seda isikukoodi omaniku ema tõenäoliselt omas mõningat seksuaalelu.

 6. isiku vanuse põhjal saab teha umbmääraseid järeldusi ka tema terviseseisundi kohta (lg 3), samuti üldse mitte umbmääraseid järeldusi tema mitmesuguste seaduslike õiguste olemasolu või puudumise kohta (sh. mõningad seksuaalelu puudutavad sätted). kokkuvõttes, sitta kah.

Comments are closed.