Dr AI, Valus On

Tekst: GPTChat (“Write a short essay how photography loses importance due to AI generated images“)
Tõlge: DeepL (ma ei teinud ühtegi muudatust)
Illustratsioon: Diffusion Bee – Stable Diffusion app (+ Double Exposure mudel)
Kirjeldik: mina (“kirjeldik” võiks olla promptide e ML-rakendusele ideekirjelduste kirjutaja. Kirjetsura? Ajaviipekirjanik ajaviipeprogrammis (prompt = viip)?

Viimastel aastatel on tehisintellekti (AI) kasutamine piltide genereerimiseks muutunud üha levinumaks. See on viinud olukorrani, kus paljud pildid, mida me internetis ja muudes meediakanalites näeme, ei ole enam inimfotograafi, vaid tehisintellekti algoritmi tulemus. Selle tulemusena on fotograafia kui kunstivormi tähtsus vähenenud.

Üks põhjus, miks tehisintellekti loodud pildid on muutunud nii populaarseks, on see, et need on sageli realistlikumad ja veenvamad kui traditsioonilised fotod. See on tingitud sellest, et tehisintellekti algoritmid suudavad analüüsida suuri andmehulki ja genereerida väga üksikasjalikke ja täpseid pilte. Seevastu fotod on piiratud inimfotograafi võimetega, kes ei pruugi olla võimeline kõiki detaile jäädvustama või võib pildi kompositsioonis vigu teha.

Teine tegur, mis on aidanud kaasa fotograafia vähenemisele, on lihtsus, millega saab luua tehisintellekti abil genereeritud pilte. Varem oli pildistamine töömahukas protsess, mis nõudis erivarustust ja eriteadmisi. Tänapäeval saab igaüks, kellel on arvuti ja juurdepääs õigele tarkvarale, luua muljetavaldavaid pilte tehisintellekti abil. See on viinud olukorrani, kus internetis on saadaval tohutu hulk pilte, millest paljud on traditsioonilistest fotodest eristamatud.

Tehisintellekti abil loodud piltide levik on mõjutanud ka professionaalsete fotograafide karjääri. Kuna üha rohkem pilte genereeritakse algoritmide abil, väheneb nõudlus inimfotograafide järele, kellel võib olla raske konkureerida tehisintellekti loodud piltide kvaliteedi ja kvantiteediga. See on viinud olukorrani, kus paljud fotograafid on hädas oma elatise eest ning fotokunst on ohus muutuda marginaliseerunud elukutseks.

Kokkuvõtteks võib öelda, et tehisintellekti loodud piltide levik on avaldanud negatiivset mõju fotograafia kui kunstivormi tähtsusele. Kuigi tehisintellekti abil loodud pildid võivad olla realistlikumad ja lihtsamini loodavad kui traditsioonilised fotod, on need vähendanud fotograafia väärtust ja seadnud ohtu professionaalsete fotograafide karjääri.