One thought on “Meest sõnast, härga sarvest

  1. Samas, kui Bulgaarias liiga bravuurikalt käituda, võid lõpetada, hambad Varnas.

Comments are closed.