2 thoughts on “Mädakala

  1. Mida ütleb, Sepp, su empiiriline kogemus – kas kala mädaneb peast?

  2. Aeg mädandab kõik haavad, ent meil puudus vajalik instrumentaarium, millega hinnata, kuskohast mädanemine algas. Õigupoolest puudus ka empiirika jaoks vajalik objekt – pea.

Comments are closed.