One thought on “Rõdõnts!

  1. napisõnaliseks olete jäänud, mösjöö Smith!
    ei tahaks huupi lahmida, aga tekib küsimus – kas majandussurutis on äkki jõudnud oma mõjudega teie kirjutisteni?!

Comments are closed.