Seaduse pimesi järgimisest

Peale kümnendat seletusvooru teemal “Ei, see on suitsukoni, neid ei korja. Ja neid klaasikilde ka mitte. Ei, see on ka koni…” tekib endalgi hinge kerge teadmistejanu.

Näiteks – kas Karistusseadustikus on tõesti öeldud, et konide mahaloopijaile ei tohi antud objekti ninna toppida?
Ja kas seaduse seletuskiri põhjendab miks “nii ei tohtima”?


foto: “Sõbrannad”